none

Kết quả tìm kiếm tour

5 Kết quả

Sắp xếp
Hà Nội - Đền Hùng - Khoáng Nóng Thanh Thuỷ - Hà Nội(Người Cao Tuổi)

Hà Nội - Đền Hùng - Khoáng Nóng Thanh Thuỷ - Hà Nội(Người Cao Tuổi)

Phương tiện: Ô tô
“Cách Hà Nội khoảng 76 km về phía Tây Bắc, thuộc địa phận xã La Phù, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ. Thiên nhiên đã ưu đãi cho người dân Thanh Thuỷ nguồn suối khoáng nóng tự nhiên quý giá cho việc phục hồi sức khỏe, nghỉ ngơi ...
Khoáng Nóng Thanh Thủy - Đền Hùng

Khoáng Nóng Thanh Thủy - Đền Hùng

Phương tiện: Ô tô
“Cách Hà Nội khoảng 76 km về phía Tây Bắc, thuộc địa phận xã La Phù, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ. Thiên nhiên đã ưu đãi cho người dân Thanh Thuỷ nguồn suối khoáng nóng tự nhiên quý giá cho việc phục hồi sức khỏe, nghỉ ngơi ...
Hà Nội - Đền Hùng - Đền Mẫu Âu Cơ - Đền Lạc Long Quân - Hà Nội

Hà Nội - Đền Hùng - Đền Mẫu Âu Cơ - Đền Lạc Long Quân - Hà Nội

Phương tiện: Ô tô
“Dù ai đi ngược về xuôi Nhớ ngày giỗ tổ mồng 10 tháng 3” Hàng năm, cứ vào ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch, người dân Việt Nam lại nô nức kéo nhau đi trẩy hội Đền Hùng - Nơi thờ phụng các Vua Hùng và tôn thất của nhà ...
Hà Nội - Đền Hùng - Khoáng Nóng Thanh Thủy - Hà Nội

Hà Nội - Đền Hùng - Khoáng Nóng Thanh Thủy - Hà Nội

Phương tiện: Ô tô
“Cách Hà Nội khoảng 76 km về phía Tây Bắc, thuộc địa phận xã La Phù, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ. Thiên nhiên đã ưu đãi cho người dân Thanh Thuỷ nguồn suối khoáng nóng tự nhiên quý giá cho việc phục hồi sức khỏe, nghỉ ngơi ...
Hà Nội - Đền Hùng - Khoáng Nóng Thanh Thủy - Hà Nội

Hà Nội - Đền Hùng - Khoáng Nóng Thanh Thủy - Hà Nội

Phương tiện: Ô tô
“Cách Hà Nội khoảng 76 km về phía Tây Bắc, thuộc địa phận xã La Phù, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ. Thiên nhiên đã ưu đãi cho người dân Thanh Thuỷ nguồn suối khoáng nóng tự nhiên quý giá cho việc phục hồi sức khỏe, nghỉ ngơi ...
Sắp xếp