none

Kết quả tìm kiếm tour

3 Kết quả

Sắp xếp
Đền Quán Cháo - Đền Sòng - Đền Bà Triệu - Tràng An - Chùa Bái  Đính

Đền Quán Cháo - Đền Sòng - Đền Bà Triệu - Tràng An - Chùa Bái Đính

Phương tiện: Ô tô
 “Thanh Hoá là tỉnh có tiềm năng về du lịch biển, du lịch văn  hóa và lịch sử. Với những địa danh nổi tiếng gắn với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam như Lam Kinh; Thành nhà Hồ; Đền Bà Triệu... Cùng lợi thế về ...
Hà Nội - Đền Quán Cháo - Đền Sòng - Đền Bà Triệu - Tràng An - Bái Đính - Hà Nội(Người Cao Tuổi)

Hà Nội - Đền Quán Cháo - Đền Sòng - Đền Bà Triệu - Tràng An - Bái Đính - Hà Nội(Người Cao Tuổi)

Phương tiện: Ô tô
“Tọa lạc trên núi Bái Đính, thuộc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, chùa Bái Đính cũ ở độ cao gần 200m, tương truyền được dựng vào thời Lý. Một số tài liệu ngày nay cho biết Thiền sư Nguyễn Minh Không đã vào núi ...
Hà Nội - Đền Quán Cháo - Đền Sòng - Đền Bà Triệu - Hà Nội

Hà Nội - Đền Quán Cháo - Đền Sòng - Đền Bà Triệu - Hà Nội

Phương tiện: Ô tô
 “Thanh Hoá là tỉnh có tiềm năng về du lịch Biển; du lịch văn  hóa và lịch sử. Với những địa danh nổi tiếng gắn với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam như Lam Kinh; Thành nhà Hồ; Đền Bà Triệu...Cùng lợi thế về ...
Sắp xếp