none

Kết quả tìm kiếm tour

1 Kết quả

Sắp xếp
Lạng Sơn - Đền Mẫu Đồng Đăng - chợ Tân Thanh

Lạng Sơn - Đền Mẫu Đồng Đăng - chợ Tân Thanh

Phương tiện: Ôtô
 “Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa Có nàng Tô Thị, có Chùa Tam Thanh Ai lên xứ Lạng cùng anh Bõ công bác mẹ sinh thành ra em” "Câu ca xưa đã đi vào tiềm thức của triệu triệu người dân đất Việt về  Lạng Sơn - Nơi có ...
Sắp xếp